අධිකරණ

දිනය * චෝදක චූදිත මාතෘකාව
1 2021-01-20 මිසදිටුගත් ඉන්දික පචවත්ත කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි ශාසනයට හානි කරනවා
2 2020-12-07 නැතුවටද දේශපාලක සහ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාල සේවක ඕමල්පේ සෝභිත මහතා සහ තවත් අය කුණු ධර්ම දේශක තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි; මහානායක හිමිවරුන්, දේවදත්ත පරපුර; බුද්ධ ශාසන ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා; බුද්ධ ශාසන කොමසාරිස් තුමා; ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා; රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩි. වි. චානක මහතා බුදුන් වහන්සේ පිළිබඳ තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි අසත්‍ය අභූත මෝඩ අදහස් පැවසීම සහ භික්ෂූන් වහන්සේලාව ඝාතනය කළ යුතු බව පැවසීම අරභයා නඩු පැවරීම
3 2020-09-14 කමල් වික්‍රමනායක මහනුවර අන්ධබුද්ධි මහනුවර වජිරබුද්ධි විනය ඉක්මවා තමා රහත් යැයි ප්‍රකාශ කිරීම
4 2020-09-05 අහංගම ගම්වාසීන්; දකුණු පලාත් මහානායක හිමිවරුන්, දේවදත්ත පරපුර; වෙනත් සංඝයා වහන්සේලා කුණු ධර්ම දේශක තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ඇතුළු පිරිස, පිටිදූවේ පකිස් බූරු පාර්ශවය චීවරධාරීන්ගේ ආගමික මධ්‍යස්ථානයට එරෙහිව අහංගම විරෝධතා
5 2020-08-29 සේපාල් අමරසිංහ මහතා පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා, සියම් නිකාය ''දේවදත්ත නිකායේ කහපාට ලෙඩ්ඩු...''
6 2020-05-25 කැනඩාවේ වාසය කරන පිරිසක් වලස්මුල්ලේ අභය බමුණා වලස්මුල්ලේ අභය බමුණා කැනඩාවේදී කාන්තාවන්ට ලිංගික හිරිහැර කර ඇති බවට චෝදනාවක්
7 2017-09-23 පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා, සියම් නිකාය අස්ගිරි මහානායක, දේවදත්ත පරපුර අස්ගිරි මහානායක හට සමන්ත බද්‍ර හිමි දුන් පිළිතුර